Οι ιατροί

Οι ιατροί του The Dental Clinic

The structure of the neurological center includes an outpatient department, the Department of Functional Studies of the Nervous System and the Visual Diagnostics and Rehabilitation Department. Medical Center provides diagnoses and treatments for patients of all ages.

Ιατροί Αθήνας

Αλέξανδρος Καλτσάς
Αλέξανδρος Καλτσάς
+30 210 674 5068
Ιατρείο Αθήνας
Δημήτριος Μαυρέας
Δημήτριος Μαυρέας
+30 210 674 5068
Ιατρείο Αθήνας

Ιατροί Θεσσαλονίκης

Μάρκος Ράλλης
Μάρκος Ράλλης
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Αχιλλέας Ισκάς
Αχιλλέας Ισκάς
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Κολούτσος
Γεώργιος Κολούτσος
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Βασίλειος Σαράτσης
Βασίλειος Σαράτσης
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Μαίρη Κατσούδα
Μαίρη Κατσούδα
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Χαραλαμπίδης Αδάμ
Χαραλαμπίδης Αδάμ
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Αθηνά Δαλοπούλου
Αθηνά Δαλοπούλου
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Χριστίνα Δουλκερίδου
Χριστίνα Δουλκερίδου
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης

Encompassing All Accessible Exclusive Medical Treatment

We offer extensive medical procedures to outbound and inbound patients.