Ιατρείο Θεσσαλονίκης

Ποιοι Είμαστε

Μάρκος Ράλλης
Μάρκος Ράλλης
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Αχιλλέας Ισκάς
Αχιλλέας Ισκάς
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Κολούτσος
Γεώργιος Κολούτσος
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Βασίλειος Σαράτσης
Βασίλειος Σαράτσης
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Μαίρη Κατσούδα
Μαίρη Κατσούδα
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Χαραλαμπίδης Αδάμ
Χαραλαμπίδης Αδάμ
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Αθηνά Δαλοπούλου
Αθηνά Δαλοπούλου
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Χριστίνα Δουλκερίδου
Χριστίνα Δουλκερίδου
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Αθανασία Ρούφου
Αθανασία Ρούφου
+30 2310 281 896
Thessaloniki Clinic
Πετρούλα Τσέτσελη
Πετρούλα Τσέτσελη
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Δήμητρα Χρηστίδου
Δήμητρα Χρηστίδου
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης
Ζωή Μιχαηλίδου
Ζωή Μιχαηλίδου
+30 2310 281 896
Ιατρείο Θεσσαλονίκης