Η THE DENTAL CLINIC ΣΤΟ EUROPERIO 9

Η THE DENTAL CLINIC ΣΤΟ EUROPERIO 9

Παρουσίαση poster στο μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό οδοντιατρικό συνέδριο EuroPerio9 στο Amsterdam με θέμα “Guided bone regeneration versus alveolar ridge splitting as means to horizontally augment the alveolar bone ridge. A review of the literature and case report”.

Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου της χειρουργικής-εμφυτευματικής ομάδας του The Dental Clinic Θεσσαλονίκης, Achilleas Iskas και Vasilis Saratsis, για την πολύτιμη συμβολή τους στην ολοκλήρωση ενός τόσο δύσκολου και ιδιαίτερου περιστατικού, καθώς και στην τελική παρουσίαση του στο Europerio9.