Πληροφορίες

Όνομα: Δημήτριος Μαυρέας
Ιατρείο: Αθήνας

Τηλέφωνο:+30 210 674 5068

Ειδικότητα: Ορθοδοντικός

Δημήτριος Μαυρέας

Τίτλοι Σπουδών

  • Πτυχίο Οδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.
  • Ειδίκευση στη Σύγκλειση και Φυσιολογία του Στοματογναθικού Συστήματος, Georgetown University, Washington DC, USA.
  • Ορθοδοντική, Master of Science, Aarhus Royal Dental College, Denmark.
  • Διδάκτωρ Οδοντιατρικής Σχολής, Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

 

Ακαδημαϊκοί σταθμοί

  • Επίκουρος Καθηγητής, Aarhus Royal Dental College, Denmark.
  • Καθηγητής, Vrije University, Brussels, Belgium.

 

Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Κρανιοπροσωπικού Κέντρου της Γενικής και Μαιευτικής Κλινικής ‘Μητέρα’.

Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων στα πλέον έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά του ορθοδοντικού χώρου.

Κάθε χρόνο παρουσιάζει πλήθος διαλέξεων και σεμιναρίων του κλινικού και ερευνητικού του έργου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι παντρεμένος και έχει δυο κόρες.

Πληροφορίες

Όνομα: Δημήτριος Μαυρέας
Ιατρείο: Αθήνας

Τηλέφωνο:+30 210 674 5068

Ειδικότητα: Ορθοδοντικός