Ενδοστοματικός σαρωτής Medit i700

Ενδοστοματικός σαρωτής Medit i700

Η ψηφιακή αποτύπωση αποτελεί μία από τις τελευταίες επαναστάσεις στο χώρο της οδοντιατρικής . Οι κλινικές μας έχουν εισέλθει στην εποχή της ψηφιακής αποτύπωσης καθώς τα αποτυπώματα (μέτρα) για αποκαταστάσεις όπως στεφάνες, γέφυρες και επένθετα ρητίνης λαμβάνονται πλέον ψηφιακά με την χρήση των, τελευταίας τεχνολογίας, ενδοστοματικών σαρωτών.

O ασθενής έχει την δυνατότητα να βλέπει άμεσα το αποτέλεσμα της σάρωσης κοιτάζοντας στην οθόνη του υπολογιστή. Με την διαδικασία της ψηφιακής αποτύπωσης δεν χρησιμοποιούνται αποτυπωτικά υλικά, αποφεύγοντας έτσι δυσάρεστες καταστάσεις όπως η τάση για έμετο και η άσχημη γεύση, καθιστώντας την διαδικασία πολύ ευχάριστη και για τον ασθενή αλλά και για τον οδοντίατρο. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής αποτύπωσης αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο μειώνοντας έτσι κατά περίπτωση τον χρόνο που χρειάζεται για την κατασκευή της αποκατάστασης.