Athens Clinic

Who we are

Alexandros Kaltsas – DDS, MSc
Dental Surgeon, Periodontist
Alexandros Kaltsas – DDS, MSc
Athanasia Roufou – DDS
Dental Surgeon
Athanasia Roufou – DDS
+30 2310 281 896
Thessaloniki Clinic