Ορθοδοντική

Στις κλινικές μας Αθήνας και Θεσσαλονίκης παρέχονται ορθοδοντικες θεραπείες για παιδιά και ενηλίκους αποκλειστικά απο ειδικούς πεπειραμένους ορθοδοντικούς,σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ειδικούς οδοντιάτρους των κλινικών όπου αυτό απαιτείται.
Εφαρμόζονται σύγχρονες ορθοδοντικές θεραπείες αιχμής για ταχύτερα και πιο προβλέψιμα αποτελέσματα, χωρίς εξαγωγές. Αόρατες εφαρμογές αν αυτό απαιτείται – Damon, Invisalign, Incognito.

 

Περιστατικά


 

 

Πριν – Μετά