Εμφυτεύματα

Τι είναι εμφύτευμα;

Τα σύγχρονα εμφυτεύματα είναι φτιαγμένα από τιτάνιο, έχουν σχήμα που μοιάζει με τη ρίζα του δοντιού, τοποθετούνται στο κόκκαλο και πάνω τους συγκολλούνται ή βιδώνονται διάφορες προσθετικές αποκαταστάσεις (τα τεχνητά δόντια).

Πώς μπαίνουν τα εμφυτεύματα; Πονάνε;

Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται στο κόκκαλο με μια σχετικά απλή για τον έμπειρο χειρουργό επέμβαση. Η διάρκεια της διαδικασίας είναι περίπου μισή ώρα για ένα εμφύτευμα κι αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό των εμφυτευμάτων. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία κι έτσι ο ασθενής δεν πονάει καθόλου. Μετά την επέμβαση επίσης δεν υπάρχει αξιόλογος πόνος που συνήθως αντιμετωπίζεται με ένα απλό παυσίπονο.

Πώς συνδέεται το εμφύτευμα με το κόκκαλο;

Τα εμφυτεύματα μετά την τοποθέτηση τους ενσωματώνονται στο κόκκαλο δηλαδή αναπτύσσεται άμεση επαφή των οστικών κυττάρων με την επιφάνεια του τιτανίου χωρίς τη μεσολάβηση μαλακού συνδετικού ιστού. Έτσι το εμφύτευμα είναι στέρεο χωρίς κινητικότητα.

Τι επιτυχία έχουν τα εμφυτεύματα; Τα απορρίπτει ο οργανισμός;

Η οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων, οταν ακολουθείται το πρωτόκολλο τοποθέτησης τους όπως πρέπει δε διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο κι επιτυγχάνει σε ποσοστό που αγγίζει το 100%. Η επιβίωση των εμφυτευμάτων επίσης παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά που ξεπερνούν το 90% μετά από μια δεκαετία ενώ δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία «λήξης».

Είναι για μένα;

Εμφυτεύματα μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε υγιή άνθρωπο ακόμα και σε άτομα προχωρημένης ηλικίας. Προϋπόθεση είναι η καλή προεγχειρητική ακτινογραφική και κλινική αξιολόγηση για το αν επαρκεί ποσοτικά και ποιοτικά το οστό στα σημεία που σχεδιάζεται η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Τι γίνεται αν δεν υπάρχει αρκετό κόκκαλο;

Στην περίπτωση που το κόκκαλο δεν επαρκεί για να μπει εμφύτευμα μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση οστικών μοσχευμάτων. Εκεί αποσκοπούν επεμβάσεις όπως η ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου ή άλλες επεμβάσεις που αυξάνουν κατά πλάτος ή ύψος την φατνιακή ακρολοφία.

Πότε μπαίνουν τα εμφυτεύματα;

Ένα εμφύτευμα μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα μετά την εξαγωγή ενος δοντιού ή αργότερα αφού επουλωθεί η περιοχή της εξαγωγής και δημιουργηθεί νέο κόκκαλο δηλαδή μετά από τρείς μήνες ή περισσότερο.

Πότε μπαίνουν τα δόντια;

Η προσθετική αποκατάσταση γίνεται συνήθως μετά την πάροδο 3 μηνών, διάστημα ικανό να επιτευχθεί η οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων. Εναλλακτικά μπορεί να επιλεγεί η άμεση αποκατάσταση των εμφυτευμάτων (άμεση φόρτιση) αν κριθεί ότι πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον αριθμό των εμφυτευμάτων και την αρχική σταθερότητα τους. Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται όταν έχουν τοποθετηθεί μοσχεύματα για την αύξηση του οστού.

Ποιά τα είδη των προσθετικών αποκαταστάσεων επί εμφυτευμάτων;

Οι προσθετικές αποκαταστάσεις χωρίζονται σε κινητές και ακίνητες ανάλογα με το αν μπορεί ο ασθενής να τις αφαιρέσει μόνος του.
Ακίνητες αποκαταστάσεις μπορούν να αφορούν την έλλειψη
α) ενός δοντιού (εικ)
β)περισσότερων δοντιών (εικ)
γ)όλων των δοντιων (εικ)
Οι κινητές αποκαταστάσεις αφορούν περιπτώσεις ολικής απώλειας δοντιών με τη χρήση ολικών επένθετων οδοντοστοιχιών που στηρίζονται σε δύο ή περισσότερα εμφυτεύματα.

Γιατί εμφυτεύματα;

Τα εμφυτεύματα μπορούν κυριολεκτικά να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων που έχουν χάσει τα δόντια τους γιατί δίνουν τη δυνατότητα για σταθερές αποκαταστάσεις και βάζουν τέλος σε μασέλες που φεύγουν από τη θέση τους.
Ακόμα σε πολλές περιπτώσεις με τη χρήση των εμφυτευμάτων αποφεύγεται το τρόχισμα υγιών δοντιών προκειμένου να κατασκευαστούν γέφυρες.

Υπάρχουν διαφορετικά είδη εμφυτευμάτων;


Στην αγορά υπάρχουν πολλά συστήματα εμφυτευμάτων,πολλών κατασκευαστών και διαφόρων προελεύσεων. Είναι σημαντικό η επιλογή να αφορά εμφυτεύματα αξιόπιστων κατασκευαστών,υποστηριζόμενα από επαρκή βιβλιογραφικά δεδομένα ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία αλλά και η υποστήριξη τους σε βάθος χρόνου.

 

Περιστατικά

Περιστατικό Ανύψωσης Ιγμορείου και Τοποθέτησης Εμφυτευμάτων


Πριν – Μετά